Elektrik motorları sarım ve onarımı sektöründe, mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak faaliyet gösteren kuruluşumuz; Uluslararası Standartlar ve ilkeleri esas alarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirmektedir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği konularında; hedeflerle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemi kurmuş ve uygulamaktadır.

Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gereklerini yerine getirerek müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak politikamızdır.

Kuruluş olarak Çevre Yönetimi politikamız; çevre ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmek, doğal kaynakları verimli kullanarak atıklarımızı minimum seviyeye indirmek, çevre kirliliğini önlemede uygulanabilir en gelişmiş teknolojileri kullanarak bu konuda performansımızı sürekli geliştirmektir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği politikamız; İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat şartlarını yerine getirmek, iş ortamında alınması gereken önlemleri almak, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi yaklaşımını içselleştirmeleri ve dikkate almalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve bu konuda performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Politikamızın amacı; İleri teknoloji, bilgi ve deneyimle, elektrik motorlarının ve transformatörlerin sarım ve onarımı konularında hızlı ve kesin çözümler üreten ekibimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasıdır.

Dünya markalarının en kaliteli ürünlerini kullanarak, dikkatli, özenli ve minimum hata ile müşterilerimizin uygun fiyat, kaliteli üretim ve zamanında teslim beklentilerinin karşılanması temel prensibimizdir.

Her kademede çalışan elemanların eğitilmesi ve eğitimin devamı sayesinde, entegre yönetim sisteminin sürekliliği esastır.

Entegre yönetim sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Tüm faaliyetlerimizi yürütürken, doğaya saygılı davranma prensibimiz ana politikamızın ayrılmaz bir parçasıdır.

Hızlı ve güvenilir hizmetimizle, çevreyi koruyarak, deneyimli işgücü, teknolojik altyapımız ve malzeme gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı sürdüreceğiz.